Gäller ROT för poolbyggnation?

Verktygen som behövs i din verktygslåda
March 17, 2017
Trä- ett underbart material
February 7, 2019

Med ROT-avdraget ges idag 30 % skattereduktion på arbetskostnaden. Det är därmed något som kunderna utgår ifrån oavsett vilken byggnation eller renovering som ska ske. Men det är inte alla ombyggnationer som ger rätt till avdrag. Renovering av pool kan ge avdrag – men inte alltid.

Vill ni ha hjälp med renovering av er pool så är det helt avgörande om poolen är inne eller ute om ROT-avdrag kan dras på arbetskostnaden. Det är nämligen så som Skatteverket har dragit gränsen.

En pool räknas inte generellt som en byggnad och ROT går enbart att få för byggnationer, ombyggnationer eller reparationer av byggnader. Vill ni bygga staket kring poolen kan avdrag eventuellt gå att få men själva poolen är alltså ”ROT-fri”.

Detta gäller även om poolen är tänkt att byggas på redan befintlig altan eller annan byggnad. Det kan kännas något paradoxalt att ombyggnation av alten berättigar till ROT men inte om denna ombyggnation resulterar i just en pool. Om ni däremot vill renovera en pool som finns inomhus kan avdraget utnyttjas.

Generellt snäva regler kring poolen

Reglerna kring ROT-avdraget och pooler är alltså ganska snäva. Samma sak går att se inom RUT-avdraget. Från början var RUT-avdraget mer bred gällande vilket tjänster som fick användas vid avdrag. Bland annat gick det att beställa poolstädning där städföretaget tog bort beläggningar och annan smuts i poolen.

Med tiden har reglerna stramats åt och just poolrengöring går det inte längre att få avdrag för. Från och med 2016 går det inte att få avdrag för poolrengöring men inte heller matlagning eller att hyra bartender.

Kontakta oss idag för en gratis offert  – Med eller utan ROT-avdrag